Mår lite illa

Ibland kallas Sverige för världens mest jämställda land. Det är lätt att tro att det i världens mest jämställda land finns någon slags strävan efter att utplåna könssterotyper som tvingar in män och kvinnor (pojkar och flickor) i olika fack. Egmonts nya tidningar är det ultimata beviset för att så uppenbarligen inte är fallet. Vad sjutton är det som händer? Ett steg framåt – tre steg tillbaka.

Egmonts nya tidningar för flickor och pojkar mellan 6 och 10 år.